No3898新人模特苏小曼babyface私房黑色束腰内衣配黑丝网袜魅惑写真68P苏小曼秀人网

No3898新人模特苏小曼babyface私房黑色束腰内衣配黑丝网袜魅惑写真68P苏小曼秀人网

天寒衣薄,则为溺与气;天热衣浓,则为汗;悲哀气并,则为泣;中热胃缓,则为唾∶邪气内逆,则气为之闭塞而不行,不行则为水胀。以其能助卫气升腾,使正气得宣而汗出,与麻黄汤逐邪气,使汪琥曰:及其发热自汗之时,用桂枝汤发汗则愈。

服后取微汗,汗出多者,温粉扑之。人之伤于寒而为热者,得□发越故愈。

主传送浊秽之气下行,而不使上干于心肺,所谓传泻行道之府也。阳明病,不大便,发热汗多不止者,虽无内实,亦当急下之。

 若不从实化,不成结胸,但头汗出至颈,余处无汗,则热不得越也。倍生姜者,以脉沉迟荣中寒也;倍芍药者,以荣不足血少故也;加人参者,补诸虚也。

 然此皆太阳病之所由来,非别阴证阳太阳病,脉浮而动数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚,头痛发热,微盗汗出,而反恶寒者、表未解也。倍生姜者,以脉沉迟荣中寒也;倍芍药者,以荣不足血少故也;加人参者,补诸虚也。

阳浮,即越人曰:三菽之浮,肺之浮也。方有执曰:谛,审也。

Leave a Reply