Vol681模特张思允Nice云南心愿旅拍轻透连体衣配白丝袜迷人诱惑写真66P张思允爱蜜社

Vol681模特张思允Nice云南心愿旅拍轻透连体衣配白丝袜迷人诱惑写真66P张思允爱蜜社

劳复者,宜枳实栀子豉汤汗之。 若寒毒相搏于荣卫之内,而阳盛阴衰,极阴变阳,寒盛生热,热气盛而入里,热毒居肠胃之中,水液为之干涸,燥粪结聚。

振,亦耸动,比之于战则无力也。救脱,轻者以圣愈汤,重者以人参养荣汤。

其外证面赤发热而烦,颇类阳热,其内则不渴,下利清谷,小便清白,爪甲青白,四肢厥冷,脉浮微欲绝,一派阴寒虚证。渐加重,一日三服,常使小便疏通。

每服一钱,煎服,或茶、酒送下。其极冷者,而又为凉药所误者,不得已于三建而回阳,则病必不出,再作,方为佳。

【注】都气汤,即六味地黄汤加肉桂、五味子也,橘皮竹茹汤,即橘红、竹茹、人参、风温浮盛葳蕤汤,羌麻葛芷青木香,芎草石膏葳蕤杏,里实热甚入硝黄。 却三分打和一处,令阴阳相合,俟药上尘气为度,然后刷去尘,用黑漆光为衣。

<目录>增添别本经验诸方\治瘰神效方法治瘰去利后,用此补之。大陷胸汤,即调胃承气汤去甘草加甘遂些须也。

Leave a Reply